blsn.net
当前位置:首页 >> F0rmAt >>

F0rmAt

invalid英 [ɪnˈvælɪd] 美 [ˈɪnvəlɪd] adj. 无效的;不能成立的;有病的;病人用的 vt. 使伤残;使退役;失去健康 n. 病人,病号;残废者;伤病军人 vi. 变得病弱;因病而奉命退役 无效; 病号; 无效的...

format n. 格式;版式;开本 vt. 使格式化;规定…的格式 vi. 设计版式

format [英] [ˈfɔ:mæt][美] [ˈfɔ:rmæt] n.(出版物的)版式; [自](数据安排的)形式;电视节目的总安排(或计划); vt.使格式化; 安排…的格局; 设计…的版面; [例句] His latest album i...

记录文件。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.blsn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com