blsn.net
当前位置:首页 >> 出自论语 >>

出自论语

三人行,必有我师焉

1、【犯上作乱】《学而》:“不好犯上,而好作乱者,未之有也。” 2、【巧言令色】《学而》子曰:“巧言令色,鲜矣仁1 3、【一言以蔽之】《为政》:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’” 4、【温故知新】《为政》:“温故而知新,可以为师矣。...

取乎其上得乎其中 出自论语哪篇 这句话并没有收入《论语》中,只是流传下来的,并没有准确的出处。 《孙子兵法》:“求其上,得其中;求其中,得其下,求其下,必败。” 唐太宗《帝范》卷四:“取法于上,仅得为中,取法于中,故为其下。” 由于自古流传下来的...

巧言令色,鲜矣仁。——《学而》 吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《学而》 礼之用,和为贵。——《学而》 不患人之不己知,患不知人也。——《学而》 温故而知新,可以为师矣。——《为政》 君子周而不比,小人比而不周。...

1、【犯上作乱】犯:干犯.封建统治者指人民的反抗、起义. 【出处】《论语·学而》:“不好犯上,而好作乱者,未之有也.” 2、【巧言令色】巧言:花言巧语;令色:讨好的表情.形容花言巧语,虚伪讨好. 【出处】《尚书·皋陶谟》:“何迁乎有苗,何畏乎巧言...

是孔子的弟子及其再传弟子记录孔子言行的一本书《论语》首创语录之体.汉语文章的典范性也发源于此.《论语》一书比较忠实地记述了孔子及其弟子的言行,也比较集中地反映了孔子的思想.今本《论语》共二十篇.儒家创始人孔子的政治思想核心是“仁”、“...

学而不厌 【拼 音】:xué ér bù yàn 【解 释】:学习总感到不满足.形容好学.厌:满足. 【出 处】:《论语·述而》:“默而识之;学而不厌;诲人不倦;何有于我哉?” 诲人不倦 【拼 音】:huì rén bù juàn 【解 释】:诲:教导;诱导;倦:厌烦.指教导别人而...

1.学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎? 2.巧言令色,鲜亦仁! 3.吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习胡? 4.君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已. 5.不患人之不己知...

《弟子规》,原名《训蒙文》,为清朝康熙年间秀才李毓秀所作。其内容采用《论语》“学而篇”第六条“弟子,入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文”的文义,列述弟子在家、出外、待人、接物与学习上应该恪守的守则规范。后经...

其中有的的成语,有的是常用的短语,有的现在的意思已经偏离了原来的意思,有的是由原文引申出来的,还有的也许不是孔子第一次说的. 有朋自远方来,不亦乐乎 犯上作乱 巧言令色 吾日三省吾身 言而有信 温良恭俭让 和为贵 一言以蔽之 三十而立 四...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.blsn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com